Valitse sivu

Tulorekisteri-ohje

KANAKOIRAKERHO – HÖNSHUNDSSEKTIONEN RY

TULOREKISTERIOHJE

1. Kilometrikorvaukset sekä päivärahat tulee ilmoittaa tulorekisteriin.
2. Alle 200 euron km-korvaukset sekä pv-rahat voidaan ilmoittaa seuraavan kuukauden 5. pv mennessä
3. Yli 200 euron km-korvaukset ja pv-rahat tulee ilmoittaa viimeistään 5 päivän kuluessa maksupäivästä
4. Yli 100 euron arvoiset palkinnot. Palkinnon myyntihinta luovutushetkellä määrittelee palkinnon arvon.
5. Ulkolaisten tuomareiden kulukorvaukset tulee myös ilmoittaa tulorekisteriin
6. Kanakoirakerho-Hönshundssektion ry:n myöntämät avustukset, kuten geenitestit, tulee ilmoittaa tulorekisteriin
7. Jos koira on useamman kuin yhden henkilön omistuksessa, ilmoitus tulorekisteriin tehdään omistussuhteessa
8. Tulorekisteriin ilmoittaminen hoituu keskitetysti varainhoitajan tai Mediatilin kautta
9. Ilmoittamista varten tarvitaan saajan henkilötunnus, joka tulee toimittaa osoitteeseen maija.korpela@mediatili.com

Tulorekisteriin ilmoitettavat yli 200 euron kulukorvaukset ja tulonhankkimistuotot maksetaan keskitetysti kuukauden viimeinen päivä, jotta ne pystytään ilmoittamaan tulorekisteriin yhdellä ilmoituksella ja näin säästetään kuluissa.

LAAJEMPI OHJE