Valitse sivu

Polku kanakoirakokeiden ylituomariksi

Koetuomarit ovat varsin näkyvässä ja keskeisessä roolissa kenneltoiminnassamme. Jos olet joskus mielessäsi ajatellut itseäsi tuomaritehtäviin, kannattaa tietää, mitä askelia ja vaatimuksia polulla ylituomariksi on.

Perustan luot aktiivisella toiminnallasi. Kouluta koiriasi, metsästä ja osallistu kokeisiin. Rotujärjestön toiminnassa tutustut muihin harrastajiin ja tulet itsekin tutuksi. Perehdy eri koemuotoihimme ja rotuihin. Koetoimitsijaksi kouluttautumisen jälkeen saat toimitsijatehtävissä uuden näkökulman kanakoirakokeisiin. Koetoimitsijapätevyyttä ja kokeiden järjestämiskokemusta edellytetään ylituomarikoulutukseen pääsemiseen. Kokemuksen tuomien tietojen ja taitojen lisäksi tuomarin on herätettävä luottamusta. Tuomaritehtävissä on kyettävä puolueettomuuteen ja pyrittävä objektiivisuuteen. Tahdikkuutta kannattaa siis noudattaa jo ollessasi kokeissa osallistujana tai yleisönä, saati sosiaalisen median keskusteluissa.

Ylituomarin valinta- ja pätevöitymisprosessi

Tuomarikoulutuksen valintaprosessin aluksi Kanakoirakerhon koulutustoimikunta pyytää rotujaoksilta ehdotuksia sopivista henkilöistä. Toimikunta kokoaa valittavista esityksen Kerhon hallitukselle varmistuttuaan kunkin ehdokkaan suostumuksesta ja motivaatiosta. Hallituksen käsittelyn jälkeen Kerho esittää tuomarikoulutukseen hyväksymistä kunkin ehdokkaan kennelpiirille. Kennelpiirin myönteisen päätöksen jälkeen voit tuomariaspirantiksi hyväksyttynä hakeutua suorittamaan Kennelliiton järjestämän tuomarikoulutuksen osan 1. Koulutustoimikunta järjestää tämän jatkoksi koemuotokohtaisen osan 2. Kurssien jälkeen olet valmis aloittamaan harjoitusarvostelut erityyppisissä kanakoirakokeissa.

Ylituomariksi pätevöidyt pääsääntöisesti viiden hyväksytyn harjoitusarvostelun jälkeen, mutta tarpeen mukaan harjoitusarvosteluja voi tehdä enemmänkin. Tuomaritehtäviin voit ryhtyä Kennelliiton hyväksynnän jälkeen. Osaamistasi säilytät ja kehität toimimalla säännöllisesti tuomarina, osallistumalla tuomaripäiville sekä tietenkin oman koiraharrastuksesi kautta.

Kiinnostuitko lisää? Astu polulle!

Lisätietoja saat myös Kerhon koulutustoimikunnalta