Valitse sivu

Punaisten ja punavalkoisten irlanninsettereiden rotukilpailu

Irlanninsetteriväki kokoontui rotukilpailun merkeissä ensimmäisen kerran vuonna 1995 Kauhajoella. Tuolloin kisasta puhuttiin irlanninsettereiden SM-kilpailuna ja kilpailu kantoi nimeä Koff Open. Kilpailun nimi muutettiin vuonna 2009 Irish Trialiksi, kun alkoholilaki muuttui ja kielsi alkoholijuomien mainostamisen ja nimen käyttämisen tällaisessa tarkoituksessa.

 

VOITTAJAT

2023 isu Finby MH Napoleon / Karri Heinonen
2022 isu Finby Kharon / Miika Miettinen
2021 isn Finby Kira / Ismo Kyngäs
2020 isn Fowlers Selma / Katrin Hemmilä 
2019 isn Finby Inez / Ari Heikkinen
2018 isn Finby Inez / Ari Heikkinen
2017 isu Usvakairan Aarre / Harri Huhtala
2016 isn Afrodite / Markus Kallio
2015 pvisu Mårgardens Racer / Karri Heinonen
2014 isu Kragereden Hjalte / Tero Savolainen
2013 isn Flamefield’s Enya / Tero Savolainen
2012 isn Ljungviddens Red-Shadow / Juha Immonen
2011 isn Kaidanpaljakan Salla / Markus Kallio
2010 isn Kaidanpaljakan Sara / Matti Santti
2009 isn Ginger av Kjerringholm / Ahti Putaala
2008 isu Håkøya’s C-Spitfire / Harri Huhtala
2007 isn Douedal’s Merili / Ahti Heikka
2006 isn Douedal’s Inka / Ahti Heikka
2005 isn Douedal’s Inka / Ahti Heikka
2004 isu Douedal’s Kilroy / Petteri Syrjälä
2003 isn Kaidanpaljakan Essi / Marko Haataja
2002 isn ”US” Patrice / Markku Hakuli
2001 isn Kragereden Nitouche / Ahti Heikka
2000 isn Kragereden Nitouche / Ahti Heikka
1999 isu Thodos Le Roi De Soleil / Tapio Ranta
1998 isu Listå Dave / Jyrki Kaislasuo
1997 isu Listå Dave / Jyrki Kaislasuo
1996 isn ”US” Kapris / Klaus Ekman
1995 isu Listå Dave / Jyrki Kaislasuo

ROTUKILPAILUN TAVOITE JA KOIRIEN ARVOSTELUN PERIAATTEET
Rotukilpailu on kaikille settereille ja pointtereille tarkoitettu roduittain järjestettävä rotukilpailu (jäljempänä ”kilpailu”) ja kilpailun karsinta on samalla rotukatselmus. Rotukilpailu pyritään
järjestämään vuosittain kenttä- tai tunturikokeena, joko yksi- tai kaksipäiväisenä riippuen osallistujamäärästä. Osallistumisoikeus on rekisteröidyillä rotunsa edustajilla. Kilpailuun voivat osallistua myös
sellaiset koirat, joilla ei ole koepalkinnon edellyttämää näyttelytulosta. Ne koirat, joilla ei ole näyttelytulosta ovat laatuarvostelun ulkopuolella, mutta itse kilpailussa tasavertaisina mukana.

ROTUKILPAILUN JA KATSELMUKSEN TAVOITE
Tavoitteena on saada esille vuosittain mahdollisimman suuri mää rä metsästyskäytössä olevia rotunsa edustajia jalostuksellista arviointia varten. Kilpailuun kannustetaan mukaan ensikertalaisia
kokeissa kävijöitä ja muita koiran ohjaajia, joille kynnys osallistua tavallisiin kokeisiin tuntuu korkealta. Ensikertalaisille tai vähän kokeissa käyneille ohjaajille eri ikäisten ja eri luokissa kilpailevien muiden koirien toiminnan näkeminen tuo arvokasta kokemusta. Samoin on arvokasta, että harrastajat ja kasvattajat pää sevät näkemää n normaaleihin kokeisiin verrattuna laajan joukon koiria – myös niitä, joita ei tavallisesti kokeissa näy. Koirien toivotaan osoittavan perinnöllisiä metsästys-ominaisuuksia. Näihin perinnöllisiin ominaisuuksiin luetaan linnun löytö- ja käsittelykyvyn lisäksi mm. hyvä tuulen ja maaston käyttö, yhteistyöhalu, energinen, nopea ja tyylillisesti korkeatasoinen laukka sekä kokonaisvaikutelma. Erityisesti arvoa annetaan linnunlöytäjille, jotka pystyvät tarjoamaan metsästyksellisen lintutilanteen.

ROTUKILPAILUN ARVOSTELUOHJE
Kilpailussa noudatetaan kanakoirien metsästyskokeiden sääntöjä, kuitenkin painottaen erityishuomiota perinnöllisiin metsästysominaisuuksiin. Koulutukselliset puutteet, kuten peräänmeno tai muun riistan ajo, eivät ole poissulkevia virheitä. Kuitenkin mikäli koira toiminnallaan häiritsee kilpailun kulkua eli villiintyy täysin, ajelee perää nmenon aikana toistuvasti lintuja ilmaan, ei palaa takaisin tai on pitkään kytkemättömissä, toiminta lasketaan poissulkevaksi virheeksi. Tuomari voi käyttää vapaata harkintaa suhteuttaessaan koulutuksellisia puutteita kilpailun yleiseen tasoon sekä koiran kokonaislaatuun. Nouto arvostellaan koiran koeluokan mukaan kanakoirien metsästyskokeiden sääntöjen mukaisesti. Karsinnassa suoritetaan katselmus koirien yleisestä tasosta. Koiralle pyritään antamaan vähintään kaksi hakuerää. Jos koira on selvästi aggressiivinen tai täysin pois hallinnasta, toista mahdollisuutta ei anneta. Tuomarit valitsevat finaaliin pääsevät koirat karsinnan päätteeksi. Kaksipäiväisessä kokeessa karsintapäivä pyritään käyttämään koko mitaltaan hyödyksi katselmuksen suorittamiseksi ja koirien ominaisuuksien arvioimiseksi. Kilpailuun osallistuu sekä eri-ikäisiä että eri luokissa kilpailevia koiria, joita arvioidaan myös samoissa hakuerissä. Kutakin koiraa arvioidaan kuitenkin oman koeluokkansa mukaisesti ja edellä mainittuja perinnöllisiä ominaisuuksia painottaen. Rotukilpailun yhteydessä voidaan järjestää nuorten ja avoimen luokan koe, jossa voidaan jakaa laatupalkintoja. Kokeen laatuarvostelu ja rotukilpailun arvostelut ovat erillisiä toisistaan, joten laatupalkintoja voidaan jakaa ilman, että niillä on vaikutusta koirien väliseen järjestykseen kilpailussa. Rotukilpailussa sijoitetaan viisi parasta koiraa.
Hyväksytty 24.6.2020