Valitse sivu

Roturinki - rotujaoksen kevätkokous

Tervetuloa roturinkiin! – Niin mihin rinkiin?

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:n (jäljempänä kerho) pääasiallisin tarkoitus on edistää englantilaisten kanakoirarotujen jalostusta siihen liittyvine tehtävineen. Eri tehtäviä varten ja eri rotujen harrastajien yhteen liittämiseksi on katsottu tarpeelliseksi perustaa rotujaoksia eli kerhon alaisuudessa toimivia osastoja. Kerhon jäsen voi itse harkita minkä rotujaoksen toimintaan haluaa osallistua.

Rotujaoksia ovat: englanninsetterijaos, gordoninsetterijaos, irlanninsetterijaos ja pointterijaos.

Rotujaokset noudattavat kerhon sääntöjä ja näitä ohjeita, järjestävät rotukohtaisia kokeita ja kilpailuja sekä muuta lähinnä rodun harrastajia yhdistävää toimintaa unohtamatta yhteyksiä kerhon muiden rotujen jaoksiin yhteisten toimintojen muodossa. Jaosten järjestämät tilaisuudet ovat avoinna kaikille kerhon jäsenille.

Rotujaos toimii jaoksen johtoryhmän vetämänä. Kerhon hallitus nimittää jaoksen esityksestä johtoryhmän puheenjohtajan ja jäsenet. Jaoksen tulee vuosittain, ennen toimintavuoden päättymistä esittää hallitukselle mahdolliset erovuoroisten tilalle tulevat puheenjohtaja- ja jäsenehdokkaat seuraavan toimikauden johtoryhmään. Kuhunkin johtoryhmään kuuluu 4-6 jäsentä sekä puheenjohtaja. Puheenjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta sen jäsen voi irtisanoutua siitä niin halutessaan kesken toimikautensa.

Rotujaos pitää vuosittain tarpeellisen määrän kokouksia, joissa käsitellään (jaoksen johtoryhmän esityksestä) jaoksen toimintaan liittyviä asioita sekä seuraavat kerhon hallitukselle esitettävät asiat:

Kaikille rodusta kiinnostuneilla avoimessa kevätkokouksessa (Roturinki) päätetään seuraavat asiat:
– esitys jäseniksi ja puheenjohtajaksi jaoksen johtoryhmään 
– jaoksen toimintakertomus
– jaoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
– ajallaan esitys PEVISA säännön muutoksista sekä rodun JTO:n uusimisesta
– jaetaan mahdolliset rotukohtaiset palkinnot