Valitse sivu

Jalostuskannan esittely

Päivitykset

  • Versio 2.0 Kieliversiot lisätty: Ruotsi, Norja, Englanti
  • Versio 1.6 Lisätty rotukohtaisia tilastoja
  • Versio 1.5 Lisätty rotukohtaisia vertailutietoja (koestartit, palkitsemisprosentit, terveystilastot)
  • Versio 1.4 Lisätty jälkeläis- ja sisarussivuille analyysitietoa
  • Versio 1.3 Rakennekatselmus tietojen päivitys mahdollisuus
  • Versio 1.2 Lisätty koiran tittelit
  • Versio 1.1 Lisätty koiran sisaruksille välilehti

Info

Kanakoirakerholle on kevään 2020 aikana kehitetty uusi jalostustietojärjestelmä. Uusi järjestelmä on Kanakoirakerhon oma ja sen kehitys on nyt omissa käsissämme. Suurin syy uuden järjestelmän käyttöönotolle oli ”vanhan” järjestelmän kehittämisessä olleet hitaudet johtuen ulkopuolisista resursseista.

Kanakoirakerhon jalostustietojärjestelmään on tallennettu ns. englantilaisten kanakoirien eli englanninsetterien, gordoninsetterien, pointterien sekä punaisten että punavalkoisten irlanninsetterien tietoja. Koetulosten osalta tulosten kirjaamisessa otettiin käyttöön vuoden 2015 aikana uusi arviointilomake, joka sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa koiran ominaisuuksista mm. linnun löytökyvystä, linnun käsittelystä ja hakuominaisuuksista. Jalostustoimikunnan järjestämät koirien rakennekatselmukset ja niistä saatavan tiedon kerääminen aloitettiin myös syksyllä 2015. Koirien terveys- ja näyttelytulokset on pääsääntöisesti kopioitu Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä; tosin rotujaokset voivat halutessaan tallentaa omaan järjestelmäämme myös muitakin terveystietoja.

Jalostustietojärjestelmää kehitetään jatkossakin, joten järjestelmässä havaituista puutteista ja mahdollisista kehitysehdotuksista voi laittaa viestiä osoitteeseen me.juutit@gmail.com

Kokeisiin ilmoittautuminen

Tietojärjestelmän yhteyteen on rakennettu sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä kanakoirakokeiden ilmoittautumista varten. Tarkemmat ohjeet koeilmoittautumiseen löytyvät Kerhon nettisivuilta – linkki. Ilmoittautumisjärjestelmä on samankaltainen kuin mitä se oli viime vuonnakin. Koetoimitsijoilla on tosin nykyjärjestelmässä paremmat mahdollisuudet itse hallita ilmoittautumis- ja koetietoja. 

Koirat

Järjestelmään on tällä hetkellä tallennettu vuoden 1998 jälkeen Kennelliittoon rekisteröityjen 12726 koiran tiedot. Koiria voi hakea järjestelmästä rekisterinumeron, nimen, rodun ja/tai syntymäajan perusteella. Koirista on tallennettu koetietojen lisäksi terveys-, näyttely- ja rakennekatselmustietoja. Lisäksi tarjolla on lyhyt yhteenveto jälkeläisten koemenestyksestä.

Koetiedot

Koetapahtumia järjestelmässä on tällä hetkellä 11392 eli vuoden 2000 jälkeiset koetulokset. Koirien koeosallistumisista on tarjolla monenlaista tilastotietoa: linnunlöytökykyindeksi, parhaat palkinnot, palkintoprosentit sekä koelomakkeisiin tallennetttuja linnun löytökykyyn, linnun käsittelyyn ja hakutyöskentelyyn liittyviä lukuja.

Linnunlöytökykyindeksin laskennassa käytetään norjalaisten kehittämää kaavaa, joka ottaa huomioon koiran omat ja paritoverin seisonnat parihaussa (KAKE/KATU). Tällä hetkellä nämä indeksit ovat hieman optimistisia, sillä kaikkia seisontoja, varsinkin parin seisontoja, ei ole kirjattu koelomakkeille; tämä kuitenkin parantunee ajan myötä.

Esitettyjen taulukoiden otsikkojen yhteydessä on tarkemmat kuvaukset taulukon sisällöistä; nämä kuvaukset avautuvat otsikkorivin ”sulka”-painikkeesta.

Koirakohtaisten lukujen lisäksi järjestelmässä on valmiina joitakin taulukoita, joissa koirien koetietoja voi vertailla. Nämä taulukot perustuvat pitkälti vuoden 2015 jälkeen käyttöönotetun uuden koetuloslomakkeen tietoihin.

Terveystiedot

Terveystietoja järjestelmässä on 8923 ja suurin osa niistä on kopioitu Kennelliiton järjestelmästä.

Näyttelyt

Näyttelytuloksia järjestelmässä on 781 kappletta eli Kanakoirakerhon erikoisnäyttelyiden tulokset tuomariarvosteluineen vuodesta 2014 alkaen.

Rakennekatselmukset

Rakennekatselmusten tietoja järjestelmään on tallennettu vuosien 2015-2018 tiedot.