Valitse sivu

TIEDOTE

Suomen Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan alainen työryhmä on aloittanut laatimaan ohjeistusta kokeissa käytettävien kohde-eläinten osalta. Laadittavalla ohjeistuksella on tarkoitus saattaa koetoiminta 1.1.2024 voimaan tulevan lain edellyttämällä tasolle koemuotojen jatkon turvaamiseksi. Kanakoirakerho KKK-HHS on mukana ohjeistuksen laatimisessa. Eläinten hyvinvointilaki on hyväksytty ja tulee voimaan 1.1.2024. Laki ei koske metsästystä, mutta se koskee kuitenkin järjestettäviä englantilaisten kanakoirien metsästyskokeita. 

Laissa on siis määräyksiä mm. eläinkilpailuista ja niiden järjestäjien pätevyydestä. Lain 43 § 1 momentin mukaan ”Eläinkilpailu ja -näyttely eivät saa tarpeettomasti vaarantaa eläinten hyvinvointia.” Eläimellä meidän KAKE, KAME ja KATU-kokeiden osalta tarkoitetaan paitsi koiria mutta myös ns. kohde-eläimiä.
Kennelliitto kutsui lintukoirakokeita järjestävät rotujärjestöt keskustelemaan asiasta ja valmistelemaan omat näkemyksensä ohjeistuksen sisällöstä. Kanakoirakerhoa edustaa hallituksen jäsenet Jarkko Mannersuo ja Jari Moilanen. Keskusteluun osallistuvat myös edustajat Saksanseisojakerhosta sekä noutajien ja spanieleiden rotujärjestöistä. Tapaamisissa on keskusteltu rakentavassa hengessä mm. lintujen vapauttamisesta luontoon.

Kanakoirakerhon tavoite on, että noudatamme jo olemassa olevia kattavia ohjeistuksia sekä tarkennamme ohjeita lintujen vapauttamisesta luontoon.
Neuvotteluita jatketaan kesän aikana. Teemme asiassa yhteistyötä mm. Saksanseisojakerhon kanssa.