Valitse sivu

 

Jalostuksen tavoiteohjelma on laaja ajankohtainen tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta, johon kaikkien rodusta kiinnostuneiden tulee tutustua. Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille. Jalostuksen tavoiteohjelmaan on liitetty  molempien rotujen osalta perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisen tavoiteohjelma eli PEVISA. Molempien rotujen PEVISA -tavoiteohjelman rotukohtaiset ehdot jatkuvat entisenlaisina myös kaudella 2021 – 2025.

Erityisesti rotujen kasvattajien tulee kerrata jalostuksen tavoiteohjelman sisältö ja ohjata myös tulevia pennunottajia tutustumaan ohjelmaan. Uudet JTO:t vuosille 2021 – 2025 löytyvät rotujärjestön sivuilta  ja Kennelliiton KoiraNet -jalostustietojärjestelmästä rotujen kohdalta. 

Englanninsetterin jalostuksen tavoiteohjelma

Pointterin jalostuksen tavoiteohjelma

PEVISA-ohjeet ja säännöt sekä muut rotukohtaiset ehdot