Valitse sivu
Kultamalja ja Derby ovat Kanakoirakerhon suurimmat kokeet. Siksi niiden järjestämiseen turvallisesti nyt korona-aikaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kerhon hallitus on päättänyt tietyistä poikkeuksista Kultamaljassa ja Derbyssä verrattuna aikaisempien vuosien toimintamalleihin. Niistä keskeisiä käydään läpi alempana. Kokeisiin osallistujille lähetetään yksityiskohtaisemmat ohjeet erikseen. Aikaisemmin oli jo päätetty, että juhlaillallisia ei järjestetä.
 
Kaikissa Kanakoirakerhon kokeissa noudatetaan Kennelliiton/Kanakoirakerhon aikaisemmin antamaa ohjeistusta. Se ohjeistus koskee myös Kultamaljaa ja Derbyä ja löytyy Kerhon nettisivuilta: https://www.kanakoirakerho.fi/content/korona-tuo-erityisj%C3%A4rjestelyt-kokeisiin-%E2%80%93-juhlaillalliset-peruttu. Siitä on paikallaan tässä vielä toistaa ainakin turvavälien pitäminen kaikissa tilanteissa, käsihygienian tärkeys sekä se, että tarpeetonta oleskelua  tapahtumapaikoilla ja niiden ympärillä pitää välttää. Paikalle ei saa tulla kukaan, jolla on korona-sairastumiseen viittaavia oireita.
 
Yleisohjeistuksen lisäksi päätettiin Kultamaljan ja Derbyn järjestämisestä muun muassa seuraavaa:
– aamuisin ei ole yhteisiä kokoontumisia ja puhutteluja, vaan osallistujat kokoontuvat ryhmittäin kukin ryhmä erikseen osallistujille ennalta ilmoitettavaan paikkaan; myös finaaleissa on kokoontuminen suoraan erikseen finaaleihin päässeille ilmoitettavassa paikassa
– koirien papereita ja siruja tarkistetaan vain pistokokein, mutta kaikkien ohjaajien metsästyskortit ja aseenkantoluvat tarkistetaan
– karsintaryhmiä ei yhdistellä päivän mittaan
– yhteisiä kritiikkitilaisuuksia ei järjestetä, vaan tuomarit antavat suullisen kritiikin ryhmälleen maastossa ja ilmoittavat tällöin myös mahdolliset AVO- tai NUO-palkinnot
– koirien kirjallisia arvostelulomakkeita ei jaeta, arvostelut tulevat saataville sähköisesti
– finaalikoirat julkistetaan karsinnan jälkeen Karhunmäessä ulkona, kun tuomarit ovat valintansa tehneet; finalisteille ilmoitetaan finaaliin pääsystä myös sähköpostitse tai puhelimitse ja ne ilmoitetaan myös Kerhon Facebook-ryhmässä ja nettisivuilla
– finaalissa sijoitetut koirat ilmoitetaan ja palkinnot jaetaan maastossa finaalin ratkettua ja tuomarin valittua sijoitettavat koirat
– ruokailumahdollisuuksia ei järjestetä Kerhon toimesta; kokeeseen tulee ottaa omat eväät  
 
Kussakin tilanteessa paikalla olijoista laaditaan viranomaisten vaatimuksesta listat (nimi, puhelinnumero). Jos paikalla esimerkiksi finaalikoirien julkistamisessa tai finaalien palkintojenjaossa on myös muita kuin kokeeseen tai sen järjestelyihin osallistuvia, myös heidän tietonsa kerätään listoihin. 
 
Järjestelyihin voi vielä tulla muutoksia, jos viranomaisten tai Kennelliiton koronaohjeistukset muuttuvat.
 
Kuten edellä jo todettiin, kokeisiin osallistuville toimitetaan yksityiskohtaisemmat ohjeet, mukaan lukien kunkin osallistujan oma kokoontumispaikka ja -aika karsintapäivän aamulla. On tärkeää, että osallistujat ovat ajoissa omilla kokoontumispaikoillaan.