Valitse sivu

Kennelliitto on ohjeistanut jäsenyhdistyksiään turvalliseen kokeen järjestämiseen. Kanakoirakerhon hallitus kävi läpi ohjeistuksen 21. päivä ja teki niihin koemuotojamme ja tapahtumiamme koskevat tarkennukset. Kennelliiton ohjeita, jotka se on julkaissut nettisivuillaan, on noudatettava kaikissa metsästyskokeissa.  Ohessa voimassa olevat ohjeet. Mikäli niitä ei noudateta, on ylituomarilla oikeus keskeyttää koe ja/tai poistaa tilaisuudesta henkilö, joka ei noudata ohjeita. Tilannetta seurataan ja tarpeen vaatiessa ohjeistusta päivitetään. 

KENNELLIITON OHJEISTUS 20.8.2020

Ohjeet kokeen turvalliseen järjestämiseen (21.8.2020, KKK-HHS ry/ hallitus)

Sairaana ei saa tulla kokeeseen

Kokeissa noudatetaan THL:n ja AVI:n määräyksiä. Tapahtumaan ei saa osallistua henkilö, jolla on sairastumiseen viittavia oireita. Tuomarit ja toimihenkilöt voivat halutessaan peruuttaa toimimisensa tapahtumissa pandemiatilanteen vuoksi ilman seurauksia. Tämä saattaa aiheuttaa kokeiden perumisia. Jos järjestäjä peruu kokeen, ilmoittautumismaksut palautetaan osallistujille.

Osallistuja voi peruuttaa osallistumisen ilman erityistä syytä ilmoittautumisajan puitteissa. Ulkomaalaisen tai suomalaisen ulkomailta saapuvan henkilön on noudatettava viranomaisten antamia karanteenisuosituksia ja määräyksiä ennen kokeisiin osallistumista.

Läsnäolijoiden yhteystiedot kirjataan

Kokeissa pyritään kirjaamaan kaikkien koepaikalle olevien henkilöiden nimet ja heidän puhelinnumeronsa. Koetoimitsija kerää nimet listaan siltä varalta, että joudutaan tekemään tartunnanjäljittämistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä kokeenjärjestäjän tehtävä on muistuttaa poikkeustoimista, kuten turvaväleistä ja käsihygieniasta. Tänä vuonna tapahtumissa ei kätellä, eikä halata.  Jokainen osallistuu kokeeseen omalla vastuullaan. Samaa koskee majoitusta ja muita oheistapahtumia.  

Käsidesiä aina tarjolle, maski tarvittaessa

Koetoimitsija huolehtii siitä, että kokoontumispaikalla on tarjolla käsidesiä. Kerho maksaa kerhon kokeissa tarvittavat käsidesit ja niitä löytyy mm. Kerhon varastolta, joka on siirtynyt Kauhavalle (lisätiedot hallituksen jäseniltä).  

Ylituomarin puhuttelu, maastoarvonta ja kritiikki tulee järjestää sellaisessa tilassa, jossa voidaan pitää turvavälit, mieluiten ulkona. Jos turvavälejä ei voida pitää, suositellaan käytettävän maskeja.

Toiveena on, että koeryhmän jäsenet liikkuvat omilla autoillaan. Jos käytetään yhteistä kulkuneuvoa (esim. tuomareiden ja maasto-oppaiden kuljetus), eikä turvaväliä voida pitää, suositellaan maskin käyttöä. Kerhon järjestämien kokeiden toimitsijoiden, tuomareiden ja maasto-oppaiden tarpeisiin on hankittu maskeja Kerhon varastoon. Osallistujien tulee hankkia mahdollisesti tarvitsemansa maskit itse.

Vieraita ei kutsuta, yleisöltä toivotaan vastuullisuutta

Kerho ei kutsu tänä vuonna vieraita koekauden tilaisuuksiinsa, eikä kokeita seuraamaan. Kokeisiin osallistujien tavoin yleisö tulee paikalle omalla vastuullaan. Tarpeetonta oleskelua tapahtumapaikoilla ja niiden ympärillä tulee välttää. Ruokailun järjestäminen harkitaan koekohtaisesti. Pääsääntöisesti Kerho ei järjestä tänä vuonna ruokailuja, vaan osallistujat varautuvat omin eväin.

Koirat tarkastetaan pistokokein, ohjaaja esittää luvat

Koirien papereita ja siruja tarkastetaan pistokokein. Jokaisen ohjaajan tulee kuitenkin esittää koetoimitsijalle metsästyskortti ja aseenkantolupa siten, ettei koetoimitsijan tarvitse koskea niihin. Koelomakkeiden allekirjoitusta varten tulee jokaisen osallistujan varata oma kynä.

Kultamaljaan ja Derbyyn erityisjärjestelyt – juhlaillallinen perutaan

Kultamaljan ja Derbyn perinteinen kokoontumispaikka, Poutun koulu, ei koronasta johtuen ole tänä vuonna käytettävissä. Kokoontumiselle ja kilpailujen läpiviennille turvallisesti joudutaan muutenkin tekemään uusia  ratkaisuja, jotka mahdollistavat tapahtumien turvallisen läpiviennin.

Juhlaillallinen perutaan ja finaalikoirien julkistamiseksi pohditaan vaihtoehtoja, joista lisätietoa lähempänä tapahtumaa.  Myös mahdollisista muista koekohtaisista erityisjärjestelyistä tiedotetaan erikseen.