Valitse sivu

Esitys näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta KAKE, KAME ja KATU kokeissa ajalle 20.8.2020-31.3.2021

Kanakoirakerhon hallitus päätti kokouksessaan 24.6.2020 esittää näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta KAME, KAKE ja KATU kokeiden osallistumisen osalta ajalle 20.8.2020-31.3.2021, 1.1.2018 ja sen jälkeen syntyneiltä koirilta.

Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunta päätti kokouksessaan 19.4.2020, että koemuodon haltija voi esittää kuluvalle-/alkavalle koekaudelle säännöistä tai ohjeista poikkeavan menettelyn osallistumisoikeutta rajoittavaan näyttelypalkintovaatimukseen. Esitys voi olla joko koko koemuotoa koskeva tai tiettyjä erikseen määriteltyjä tapahtumia koskeva.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, toimikunnan esittelijä ja toiminnanjohtaja käsittelevät ja hyväksyvät esitykset tapauskohtaisesti.

Koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Esa Kukkonen, toimikunnan esittelijä Jukka Lindholm ja Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen ovat käsitelleet Kanakoirakerhon esityksen rajoittavan näyttelypalkintovaatimuksen poistamisesta kuluvan koekauden ajaksi.

Päätös:

KAME, KAKE ja KATU kokeisiin voi osallistua 1.1.2018 ja sen jälkeen syntyneet koirat ilman näyttelypalkintoa ajalla 20.8.2020-31.3.2021.