Valitse sivu

Porukalla vuosikokoukseen – uudet ja wanhat! 

Oletko koskaan käynyt vuosikokouksessa? Jos olet, toki tulet nytkin. Jos et, niin lähde ihmeessä tänä vuonna mukaan. Vuosikokous on tarkoitettu kaikille rotujemme harrastajille, vanhoille ja varsikin uusille. Täyteläinen päivä tarjoaa asian lisäksi hyvän mahdollisuuden tutustua muihin harrastajiin.

Päivä alkaa roturingeillä, joissa käsitellään oman rotusi ajankohtaiset asiat.

Kerhon vuosikokouksessa esillä ovat pääkohdat rotujärjestön toiminnasta, menneen ja tulevan vuoden osalta. 

Vuosikokouksen jälleen vaihdetaan porukalla juhlamoodiin. Palkintojenjakogaalassa jaetaan pystit päättyneen kauden parhaille, tarjolla on hyvää ruokaa ja mukavaa yhdessäoloa!

Tervetuloa!

 

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:n vuosikokous pidetään lauantaina

29.2.2020 Lapualla, Vanhassa Paukussa, Kustaa Tiitun tie 1.

OHJELMA:

Roturingit klo 12.00 – 14.00
Vuosikokous klo 16.00
Juhlagaala ja illallinen klo 19.00

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Matti Bäcklund ja Matti Juuti sekä varajäsenet Suvi Lintukangas ja Marikki Forell.

LINKKI TOIMINTAKERTOMUS 2019
LINKKI TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi: 

Esitys Kerhon rahastosääntöjen muutokseksi, toinen käsittely. LINKKI ESITYKSEEN

Esitys Kerhon sijoituslinjauksiksi.  LINKKI ESITYKSEEN

Esitetään hyväksyttäväksi pointtereiden jalostuksen tavoiteohjelma (JTO). LINKKI POINTTEREIDEN JTO
Ohjelma on voimassa 1.1.2021 – 31.12.2025.

Haetaan pointtereiden PEVISA-ohjelmalle jatkoa 1.1.2021- 31.12.2025

”Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuva- ja kyynärnivellausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Kyynärniveltutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 20 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaan. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: ei vaadita kyynärkuvaustulosta.

Esitetään hyväksyttäväksi englanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelma (JTO). LINKKI ENGLANNINSETTEREIDEN JTO.
 Ohjelma on voimassa 1.1.2021 – 31.12.2025.

Haetaan englanninsettereiden PEVISA-ohjelmalle jatkoa 1.1.2021- 31.12.2025

Lonkkaniveldysplasia (HD) ja kyynärniveldysplasia (ED): Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuva- ja kyynärnivellausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Kyynärniveltutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin. Neuronaalinen ceroidi lipofuscinoosi (CL): Jalostukseen käytettävien koirien CL-status tulee olla tunnettu. Tutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin. PRA rcd4 (Progressive Retinal Atrophy, etenevä verkkokalvon surkastuma): Jalostukseen käytettävien koirien PRA rcd4 -status tulee olla tunnettu. Tutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin. Jälkeläisrajoitus: Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaan. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: ei vaadita kyynärkuvaustulosta.

HUOM!
Ruokailun järjestämiseksi pyydämme illalliselle osallistuvia ystävällisesti ilmoittautumaan 24.2.2020 mennessä sihteeri Kirsi Tuomiselle sähköpostitse sihteeri@kanakoirakerho.fi 

Tervetuloa roturinkeihin ja vuosikokoukseen!

Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry Hallitus


KALLELSE TILL STADGEENLIGT ÅRSMÖTE 2020

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:s stadgeenliga årsmöte hålls lördagen den 29.2.2020 i Lappo på Vanha Paukku, Kustaa Tiitun tie 1.

PROGRAM:

Rasringarna kl. 12.00 – 14.00
Årsmöte kl. 16.00
Festlig gala med middag kl. 19.00

På årsmötet behandlas ärenden nämnda i § 12 av stadgarna.

Styrelsemedlemmar i tur att avgå är Matti Bäcklund och Matti Juuti samt suppleanterna Suvi Lintukangas och Marikki Forell.

LÄNK TOIMINTAKERTOMUS 2019
LÄNK TOIMINTASUUNNITELMA 2020

På mötet behandlas utöver de stadgeenliga ärendena följande:

Förslag till ändring av sektionens fondstadgar, andra behandlingen. LÄNK TILL FÖRSLAG

Förslag till riktlinjer för sektionens investeringar. LÄNK TILL FÖRSLAG.

Pointerns avelsmålsättningsprogram framförs för godkännande. LÄNK POINTTEREIDEN JTO
 Avelsprogrammet gäller under tiden 1.1.2021 – 31.12.2025.

Anhålls om fortsättning till Pointerns PEVISA-program för 1.1.2021- 31.12.2025

Valparnas föräldrar bör före parning ha utlåtande angående höftledsröntgen samt armbågsröntgen.  Vid tidpunkten för röntgenfotograferingen bör hunden vara 12 månader fyllda. Gränsvärdet för registrering är höftledsdysplasi grad B. Armbågsdysplasi inverkar inte på registrering. Vid tidpunkten för valparnas registrering bör hunden inte ha mera än 20 registrerade avkommor i Finland. Den sista valpkullen kan dock registreras i sin helhet. Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsröntgen krävs inte.

Den engelska setterns avelsmålsättningsprogram framförs för godkännande. LÄNK ENGLANNINSETTEREIDEN JTO.
 Avelsprogrammet gäller under tiden 1.1.2021 – 31.12.2025.

Anhålls om fortsättning till den engelska setterns PEVISA-program för 1.1.2021- 31.12.2025

Höftledsdysplasi (HD) och armbågsdysplasi (ED): Valparnas föräldrar bör före parning ha utlåtande angående höftledsröntgen samt armbågsröntgen. Vid tidpunkten för röntgenfotograferingen bör hunden vara 12 månader fyllda. Gränsvärdet för registrering är höftledsdysplasi grad B. Armbågsdysplasi inverkar inte på registrering. .  Neuronal ceroid lipofuscinosis (CL): Hundens CL-status bör vara känd. Status inverkar inte på registrering. PRA rcd4 (Progressiv Retinal Atrofi): Hundens PRA-status bör vara känd. Status inverkar inte på registrering. Begränsning av avkomma:Vid tidpunkten för valparnas registrering bör hunden inte ha mera än 25 registrerade avkommor i Finland. Den sista valpkullen kan dock registreras i sin helhet.  Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsröntgen krävs inte. 

OBS!
De som önskar delta på middagen ombeds vänligen anmäla sig senast 24.2.2020 till sekreterare Kirsi Tuominen, e-post sihteeri@kanakoirakerho.fi

Välkomna till rasringarna och årsmötet!

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry Styrelsen