Valitse sivu

Hallitus oli koolla marraskuussa Lapualla. Mukaan oli kutsuttu myös jaosten puheenjohtajat, toimihenkilöitä sekä edustus keskeisimmistä toimikunnista. Keskustelua käytiin virallisen kokouksen lisäksi vapaamuotoisesti illallisen merkeissä. Kun vuosi on lopuillaan, esityslistaa hallitsivat tulevan vuoden suunnitelmat.

Puhetta rahasta

Kokouksessa käsiteltiin kuluvan vuoden taloustilanne ja sen todettiin olevan jokseenkin budjetin mukainen. Loppuvuoden tilannetta muuttavat vielä kulukorvaukset, joita ei toistaiseksi ole juuri haettu. Julkaisutoiminnassa kustannukset ovat nousseet, ja ylittävät tälle vuodelle budjetoidun. Kokonaisuus näyttää kuitenkin plussaa.

Puheenjohtaja esitteli työryhmän laatiman luonnoksen Kerhon sijoituslinjauksiksi. Vuosikokouksen hyväksyttäviksi esitettävät linjaukset käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa, johon mennessä työryhmä viimeistelee ehdotuksensa hallitukselle.

Käsittelyssä olivat myös tulevan vuoden avustushakemukset, jotka on hoidettava hyvissä ajoin. Ensi vuonna ohjelmassa ovat ainakin Suomessa järjestettävä Nordisk Pointer Match sekä Ruotsissa järjestettävä irlanninsettereiden maaottelu. Osallistumisesta mahdolliseen englanninsettereiden maaotteluun ei vielä ole tietoa. Sihteeri tiedustelee Kennelliitosta, onko kotimaassa järjestettävään maaotteluun mahdollista saada avustusta.

Koekauden saldo ja suunnitelmia tulevasta

Tälle syksylle lisättiin reilusti kerhon järjestämiä kokeita. Ilmeisesti tarjontaa oli nyt liikaakin. Kolme Voittajaluokan koetta jouduttiin perumaan, lisäksi laatuluokissa kokeissa oli vajaita ryhmiä, mikä ei ole taloudellisesti kannattavaa. Ensi vuonna palataan normaaliin päiväjärjestykseen.

Pientä viilausta koekalenteriin tehdään muutenkin. Koeosallistujilta on tullut toiveita, että arvokisat eivät olisi keskellä viikkoa. Kolme arvokilpailustamme on alustavasti suunniteltu sijoitettavaksi jatkoa saavalle Etelä-Pohjanmaan koeviikolle. Koeviikon on määrä alkaa 28.9 maanantaina. Virallinen SM-kilpailumme, Kenttien voittaja, on suunniteltu järjestettäväksi torstaina (1.10.), josta jatketaan viikonloppuna Kultamaljan ja Derbyn merkeissä. Kenttien Voittaja –kilpailua ajatellen tullaan tämän vuoden tapaan anomaan Kennelliitosta ilmoittautumisajan jatkumista edelliseen päivään asti, jolloin koeviikolle osallistuvilla on mahdollisuus AVO 1 -tuloksella päästä kilpailuun mukaan.

Elit-kilpailun osalta päätettiin, että pisteitä voi tulevalla kaudella kerätä kaikista Suomessa järjestettävistä englantilaisten kanakoirien VOI-luokan kenttä- ja tunturikokeista. Aikaisemmin vain osa kokeista oli nimetty pistekokeiksi.

Koekalenteri on vielä tekeillä, valmistuttuaan se julkaistaan välittömästi Kerhon nettisivuilla. Muiden kokeen järjestäjien toivotaan tutustuvan suunnitelmaan ja mahdollisuuksien mukaan välttämään päällekkäisyyksiä.

Todettiin MM-kisamatkan Serbiaan olleen antoisa. Isot kansainväliset kilpailut tuovat näkyvyyttä ja kokemusta Kerholle. Ensi vuonna kisat järjestetään todennäköisesti Romaniassa, myös sinne on tavoitteena saada joukkue.

Uudet tuomarikokelaat hakuun

Tuomareista on edelleen pulaa. Tällä hetkellä koulutuksessa on 7 aspiranttia, jotka ovat eri vaiheissa koulutusta. Jaoksille on nyt lähetetty pyyntö toimittaa ehdotuksia uusista tuomariehdokkaista ja ne tullaan käsittelemään heti alkuvuodesta.

Tuomarikokelaan, eli aspirantin, on pätevöidyttävä kaikissa koemuodoissamme, mikä aiheuttaa vääjäämättä aspirantille kustannuksia. Päätettiin, että aspiranteille tullaan jatkossa korvaamaan matkakulut samalla tavalla kuin tuomareille.

Kohti vuosikokousta

Vuosikokous järjestetään jo tuttuun tapaan Lapuan Vanhassa Paukussa. Pistäkäähän päivä jo kalenteriin: 29.2.2020. Tilaisuuteen on toivottu lisää juhlavuutta ja mahdollisesti myös ohjelmaa. Tätä pohtimaan nimettiin Kirsi Tuominen ja Marikki Forell, myös tapahtumatoimikunnan halua olla mukana kehitystoimissa tiedustellaan.

Hallituksesta ovat erovuorossa Matti Juuti ja Matti Bäcklund. He ilmoittavat halukkuuteensa jatkoon seuraavassa hallituksen kokouksessa tammikuussa. Varajäsenet Marikki Forell ja Suvi Lintukangas ovat edelleen käytettävissä.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokouksessa käsitellään ainakin esitys uudeksi rahastosäännöksi toiseen kertaan, esitys sijoituslinjauksiksi, sekä pointtereiden ja englanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelmat.

Kerhon vuosikokouspalkintovastaavaksi nimettiin Tarja Puisto. Tehtävää pitkään ansiokkaasti hoitanut Tarja Puro on ilmoittanut, että ei enää jatkossa ole käytettävissä. Samalla täsmennettiin Kerhon tapahtumien järjestämistä ja vuosikokouksessa jaettavien palkintojen ja kunniakirjojen hallintatehtävää osana tapahtumatoimikuntaa.

Erikoisnäyttelyn tuomarinimet vahvistettiin

Erikoisnäyttely järjestetään kesäkuussa Lapulla. Tuomareina toimivat Rune Tyvold (Norja) englanninsetteri ja gordoninsetteri sekä Virpi Sarparanta (Suomi) irlanninsetteri ja pointteri. Kumpikin varalla toisilleen.

Viime vuoden tapaan näyttelyiden luettelo tulee olemaan sähköisessä muodossa.

Tiedottaja koordinoimaan viestintää

Viestinnän kehittämistä on pohdittu aktiivisesti keväästä lähtien ja työ jatkuu. Meillä on tällä hetkellä käytössämme lehti, vuosikirja, nettisivu ja Facebook tiedon välittämiseen. Jotta välineet tulisivat tehokkaasti (myös kustannus) hyödynnettyä, on koettu tarpeelliseksi terävöittää kunkin kanavan roolia.

Kokouksessa nimettiin Birgitta Vuorela kerhon tiedottajaksi, jonka tehtävänä on ensisijaisesti vastata kerhon sisäisen viestinnän kokonaisuudesta. Tiedottaja koordinoi Kerhon eri viestintäkanaviin tulevaa materiaalia, mutta myös tuottaa julkaisuja, kerää kehitysideoita ja sekä hätistelee jäsenistöä viestintätalkoisiin.

Toimikuntien ja toimihenkilöiden terveiset

Jaosten puheenjohtajat ovat olleet nyt aikaisempaa aktiivisemmin tekemisissä keskenään. Jaosten terveisissä puheisiin nousivat mm. epäviralliset rotumestaruuskilpailut, joiden arvosteluperusteissa on ollut hajontaa. Jatkossa käytäntöä olisi hyvä selkeyttää.

Tänä vuonna jaokset eivät järjestä omia kevätpäiviä, vaan kokoonnumme toivottavasti isolla porukalla Jalostustoimikunnan järjestämään yhteiseen tapahtumaan, joka järjestetään toukokuussa.

Jalostustoiminnan ohjauksessa on valmistumassa uusi jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) kahdelle rodulle. Englanninsettereiden ja Pointtereiden JTO:n voimassaolo päättyy 31.12.2020, molempien uudet ohjelmat tullaan esittelemään helmikuussa vuosikokouksessa. Kennelliitolta on tullut uutta ohjeistusta JTO:n kattavuudesta.

Yhteistyökumppanuuspäällikkö Olli Prättälä kertoi sponsoritilanteen olevan hyvä. Sponsoreita saatiin hyvin päättyvälle kaudelle, ja osan kanssa on tehty 2-vuotinen sopimus.

Iloisia terveisiä saimme myös jäsensihteeriltä. Joukkoomme liittyi jälleen toistakymmentä uutta jäsentä! Virta kulkee vihdoin toivottuun suuntaan. Tosin jäsenmaksuja on vielä maksamatta. Hallitus linjasi, että jos jäsenmaksu on maksamatta kahden vuoden ajalta muistutuksista huolimatta, tulkitaan henkilö eronneeksi Kerhosta.