Valitse sivu

Viestinnän rooli yhdistystoiminnassa on tullut yhä keskeisemmäksi. Tietoa pitää jakaa nopeammin, enemmän ja monessa välineessä. Hallituksessa on keväästä lähtien pohdittu viestintään liittyviä kehitystarpeita ja pienin askelin on myös edetty aktiivisempaan suuntaan.

Marraskuun kokouksessa Kanakoirakerholle päätettiin nimetä tiedottaja, jonka tehtävänä on ensisijaisesti vastata kerhon sisäisestä viestinnästä. Tiedottaja koordinoi Kerhon eri viestintäkanaviin tulevaa materiaalia, mutta myös tuottaa itse julkaisuja, kerää kehitysideoita ja sekä hätistelee jäsenistöä talkoisiin. Tiedottaja toimii myös yhteyshenkilönä silloin, kun meillä on viestittävää ulospäin. Tämä kaikki tapahtuu tiiviissä yhteistyössä välinevastaavien (Ekipage-lehti, vuosikirja, netti ja Facebook) kanssa. Päätoimittajien rooli ei muutu miksikään, mutta julkaisuvastuu kaikissa välineissä on viime kädessä hallituksen. Tiedottajan pestiin nimettiin allekirjoittanut, Birgitta Vuorela, hallituksen sisältä.  

Yhdistys ei ole mediatalo ja viestinnässäkin kaikki tekeminen perustuu jäsenistön talkoohenkeen. Radikaaleja uudistuksia ei siis ole näköpiirissä, eikä niille ole tarvettakaan, tavoitteena on pikemminkin terävöittää toimintaa edelleen ja selkeyttää eri tiedotuskanaviemme roolia ja sisältöjä siten, että kaikki jäsenistölle tarpeellinen tieto olisi mahdollisimman helposti ja nopeasti saatavilla.

Sähköiset alustat ovat paras väylä nopeaan tiedonvälitykseen, kun taas Ekipage-lehden ja vuosikirjan pariin moni palaa vielä vuosien jälkeen. Painetuille sivuille, jo kustannussyistäkin, kannattaa keskittää se materiaali, jolla on voi olla jälkipolvillekin informaatioarvoa.

Vaikka eteenpäin mennään faktat edellä, ei viestinnän viihde- ja markkinointiarvoa sovi unohtaa. Toivon,  että jatkossa viestinnässämme näkyy selkeämmin myös se ilo ja pilke silmäkulmassa mikä on muutoinkin läsnä harrastustoiminnassamme. Se jos mikä on omiaan houkuttamaan uutta väkeä jalon harrastuksemme pariin.

Ps. Tämä on myös kutsu tiedotustalkoisiin. Kaikenlaiset kuvat, jutut tai vaikka vain niiden aihiot ovat tervetulleita, kehitysideoista puhumattakaan!

Yhteistyöterveisin 

Birgitta Vuorela
birgitta.vuorela(ät)gmail.com