Valitse sivu

Hallitus oli koolla jälleen elokuun alussa Seinäjoella. Ohessa tärkeimmät poiminnat pitkähköltä asialistalta. 

Pöytäkirjan kokonaisuudessaan löydät täältä

Jäsenasiat
Jäsenvirta on saatu kääntymään oikeaan suuntaan. Elokuun alussa Rotujärjestöön liittyi jälleen 10 uutta jäsentä ja lisää vuosijäseniä saatiin koejäsenille suunnatulla täsmäkampanjalla. Alennus koemaksuista näyttää aktivoineen monia. Alennukseen liittyen päätimme myös toimittaa koetoimitsijoille nimilistan jäsenistä, jotka ovat oikeutettuja alennukseen. 

Näyttelyistä
Vuoden 2020 erikoisnäyttely järjestetään Lapuan raviradalla 13.6. Näyttely on hyväksytty Kennelliitossa, mutta tuomareita ei ole vielä vahvistettu. Paikka on sama myös vuonna 2021. Ajankohdaksi anotaan 12.6. ja varapäiväksi 5.6. 2021.

Näyttelytoimikuntaa täydennettiin uusilla jäsenillä, kokoonpanoon kuuluvat: Sarianna Kujanen, Leena Majala- Heino, Suvi Salo ja Minna Luukkonen. 

Kohti koekautta
Koejärjestelyt syksyn kokeiden ja osalta hyvällä mallilla. Puintitilannetta seurataan, mikä vaikuttaa käytettäviin maastoihin. Pientä kohennusta nimikilpailujen osalta pyritään saamaan myös tarjoilujen ja näkyvyydenkin osalta. 

Kerhon puheenjohtaja Jyrki Kangas sekä koepäällikkö Matti Bäcklund osallistuivat Lapuan seudun metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistysten keskustelutilaisuuteen elokuun alussa. Palaute edellisen vuoden yhteistyöstä oli pääosin hyvää, mutta pientä viilattavaakin löytyi. Yhdessä todettiin opasvoimien osaamisen sekä eri osapuolten keskinäisen tiedonkulun tärkeys kaikissa kokeissa ja kilpailuissa.

Lisäksi toivottiin kokeisiin ja kilpailuihin osallistujille normaalin ohjeistuksen lisäksi tähdennettävän, että tyhjät patruunanhylsyt tulee ampujien kuljettaa mukanaan pois pelloilta, sillä hylsyt voivat olla vaarallisia karjalle.

Paukkupatruunoiden käyttö ja niiden saatavuus muihin kuin 12 kaliiberin aseeseen Kultamaljassa on aiheuttanut kysymyksiä. Hallitus linjasi asian seuraavasti: Kultamaljassa saa käyttää omia patruunoita, jos Kerholla ei ole tarjota ohjaajan kaliiberille sopivaa paukkupatruunaa. Omien patruunoiden tulee kuitenkin olla ”kevyitä”; haulikoko enintään 3 mm, eikä semimagnum/magnum- tai vastaavia latauksia.

Kennelliiton hallitus on hyväksynyt Koe- ja kilpailutoimikunnan esityksestä virallisten SM-kokeiden ja kilpailujen tukemiseen 2000 € /järjestö. MM-kisojen avustus on 1330€ (sisältää sekä mannermaisten että brittiläisten avustuksen). Kennelliitto on vahvistanut Suomen MM-kisajoukkueen.

Todettiin myös, että kokeiden sponsoritilanne on erittäin hyvällä mallilla.

Terveisiä työryhmistä: Sijoituslinjaukset hahmottuvat, koekauden tuloseuranta keskitetään Facebookiin
Sijoituslinjauksia työstävä työryhmä on valmistellut ensimmäisen, osin vielä keskeneräisen luonnoksen linjauksiksi. Keskeisimpiin avoimiin asioihin, joita ryhmä vielä tarkastelee, kuuluvat mahdollinen sijoitusvarallisuuden hoidon ulkoistus sekä sijoitusten hajautuksen periaatteet. Työryhmän ehdotus käsitellään hallituksessa viimeistään vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa. 

Keskustelua viestinnän kehittämisestä jatketaan seuraavassa seuraavassa hallituksen kokouksessa yhteistyössä jaosten ja Ekipage-lehden päätoimittajan kanssa. Viestinnän kehittämisryhmässä on keskusteltu lehden ulkoasusta ja sen uudistamisesta.

Viestintätyöryhmän esityksen pohjalta päätettiin, että tulevalla koekaudella koetulosten julkaisu keskitetään ensisijaisesti Facebookiin. Kerhon nettisivuille laaditaan yksi päivittyvä tulossivu, eikä yksittäisten kokeiden tuloksia uutisoida erikseen netin uutisvirrassa. Tulosseurantaa koordinoi Birgitta Vuorela.

Koetoimitsijoiden toivotaan toimittavan tulokset, mielellään kuvan kera, välittömästi kritiikin jälkeen viestillä Kerhon Facebook sivun kautta, tai suoraan Birgitalle.

Keskustelua häntärahoista ja järjestely-yhteistyöstä
Kokeita järjestäville yhteistyöseuroille maksettavat häntärahat ovat aiheuttaneen epätietoisuutta. Kerholla ei ole yhtä yhtenäistä linjaa kaikille, vaan häntärahat neuvotellaan tapauskohtaisesti, mutta jatkossa kunkin kokeen osalta vain yhden yhdistyksen kanssa. 

Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa laadittaessa tullaan tarkastelemaan Kerhon itse järjestämien kokeiden määrää. Harkittavaksi tulee, pyritäänkö saamaan metsästysseurat järjestämään nykyistä enemmän kokeita, jolloin Kerhon järjestämien kokeiden lukumäärää vastaavasti voitaisiin vähentää.

Taustana tälle on erityisesti se, että useat kennelpiirit edellyttävät nykyään, että kokeen hakijayhdistyksen tulee olla kennelpiirin jäsen. Kerho kennelliiton rotujärjestönä ei voi olla minkään kennelpiirin jäsen. 

Hallituksen seuraava kokous pidetään 3.11. Tähän kokoukseen tullaan kutsumaan myös Jaosten puheenjohtajat, sekä päätoimittaja ja yhteistyökumppanuuspäällikkö. Sihteeri tiedottaa kutsuttavia jo ajankohdasta.