Valitse sivu

Kerhon asioissa posti kulkee nyt uusiin yhtenäistettyihin sähköpostiosoitteisiin. Osalla vastaanottajista vanha osoite on korvattu uudella, osa on kokonaan uusia. Tavoitteena on selkeyttää postin kulkua sekä lajittelua ja yhtenäistää olemassa olevat osoitteet, jolloin ne on myös helppo muistaa.

Rotukohtaisissa asioissa voit lähestyä ao. jaosta. Jaoksille on nyt luotu omat osoitteet. Aikaisemmin asiointi on tapahtunut pääosin jaostoimihenkilöiden henkilökohtaisten sähköpostien kautta. Jäsensihteerille on nyt myös oma osoite ja vuosikirjaan tarkoitettua materiaalia varten omansa, jonne esim. ylituomareiden koekertomukset jatkossa toimitetaan. Yhteistyökuvioissa Ollin saa kiinni yhteistyo-osoitteen kautta. Hallitukselle tarkoitetuissa asioissa oikea osoite on puheenjohtajan/sihteerin osoite.

Myös jalostustoimikunnan ja Ekipage-lehden vanha osoite on saanut uuden muodon. Vanhoista osoitteista posti kääntyy uuteen siirtymäaikana.  

Kaikki osoitteet siis muotoa @kanakoirakerho.fi

(Esim. puheenjohtaja@kanakoirakerho.fi)

puheenjohtaja
sihteeri
ekipage
jalostustoimikunta
jasensihteeri
vuosikirja
yhteistyo

englanninsetterijaos
gordoninsetterijaos
irlanninsetterijaos
pointterijaos

Kuulumisiin!