Valitse sivu

Aseenkäyttöön ja aseenkantolupien tarkistamiseen kokeiden yhteydessä liittyvä ohjeistus on ollut epäselvä ja tulkinnanvarainen. Asian korjaamiseksi Kanakoirakerhon hallitus on tehnyt muutosehdotuksen tuomariohjeeseen Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunnalle.  Muutosehdotus on käsitelty ja hyväksytty toimikunnan kokouksessa huhtikuussa ja se astuu voimaan 1.6.2019. 

Muutos koskee tuomariohjeen kohtaa yleiset ohjeet.  

Sanamuotoa täsmennettiin kohdassa 4.2. ja kesäkuun alusta voimaan tuleva muotoilu on: 

Kokeessa ampuu ohjaaja, jolla on aseenkantolupa.  Tuomarin niin määrätessä ohjaajan lisäksi ampujana voi toimia kanakoirametsästystä tunteva henkilö.

Uutena yleisiin ohjeisiin lisättiin kohta 4.11 

Henkilön, joka kokeessa kantaa tai käyttää ampuma-asetta, tulee ennen kokeen alkua esittää voimassa oleva metsästyskortti ja aseenkantolupa ylituomarille tai vastaavalle koetoimitsijalle. Jos hän kieltäytyy näyttämästä kyseisiä lupiaan, hän ei voi osallistua kokeeseen, eikä ilmoittautumismaksua palauteta.