Valitse sivu

Kanakoirakerhon hallitus oli koolla Seinäjoella Huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Paikalla olivat kaikki hallituksen jäsenet. Hallituksen väkeen pääset tutustumaan lähemmin Kerhon nettisivujen kautta. Osoitteessa www.kanakoirakerho.fi, kohdasta hallitus ja toimihenkilöt löytyvät porukan esittelyt. Käsiteltäviä asioita oli paljon. Tässä kokouksen pääkohdat tiivistetysti:

Alajoki-hanke 

Heikki Ala-Karhu esitteli hallitukselle Alajoki hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa riistaeläinten elinolosuhteita Lapuan Alajoki alueella, jossa erityisesti peltopyy tarvitsee riistanhoidollisia tukitoimia. Hankkeen tavoitteena on luoda alueelle riistapeltoverkosto, joka palvelisi erityisesti peltopyytä. Lisäksi pienpetopyyntiä on määrä tehostaa ja kolmantena toimena ehostetaan kosteikkoja. 

Alue on Kanakoirakerhon koetoiminnan kannalta keskeinen. Siellä järjestetään pääosa nimikilpailuistamme ja sen lisäksi alueella on runsaasti muutakin Kerhon koetoimintaa. Hallitus päätti myöntää Alajoki-hankkeelle 2000 euroa seuraavin ehdoin: Summa suunnataan riistapeltojen perustamisen. Alajokihanke vastaa toteuttamisesta ja toimittaa raportin toimista sekä hankkeen tuloksista Kanakoirakerhon hallitukselle vuoden loppuun mennessä. 

Toimikunnat ja niiden roolit 

Kaikkien kerhon toimikuntien kokoonpanot ja tehtävät käytiin läpi. Toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet löytyvät Kerhon nettisivuilta. 

Kerholla on kaksi erillistä koulutustoimikuntaa: ulkomuototuomareiden koulutustoimikunta sekä ylituomareiden, aspiranttien ja koetoimitsijoiden koulutustoimikunta. Jälkimmäiseen kuuluvat tällä hetkellä Matti Juuti, Kari Tuikkala ja Harri Heino, ja tuomaripäiviltä pyydetään ehdotus toimikunnan täydentämiseksi. Kokouksessa hyväksyttiin ylituomareiden, aspiranttien ja koetoimitsijoiden koulutustoiminnan ohjesääntö. 

Hallitus keskusteli myös sääntötoimikunnan tarpeellisuudesta. Yksimielisesti todettiin, ettei sääntömuutos ole juuri nyt ajankohtainen, eikä sääntötoimikunnalle näin ollen ole tarvetta. 

Työryhmä pohtimaan sijoituslinjauksia 

Vuosikokous päätti yhdistää Kanakoirakehon hallinnoimat vanhat rahastot yhdeksi yhteiseksi Kanakoirakerhon toimintarahastoksi (voimaantulo vaatii vielä käsittelyn ja ¾:n hyväksynnän toisessa yhdistyksen kokouksessa). Vuosikokouksessa päätettiin myös, että varoille laaditaan sijoituslinjaukset, jotka esitellään vuosikokousväelle. Ehdotusta sijoituslinjauksiksi laatimaan nimettiin työryhmä Jyrki Kangas (pj), Jukka Timonen, Jari Karppinen, Pekka Kärki ja Maija Korpela.

Kennelliiton lausuntopyyntö oikaisuvaatimukseen 

Hallitus arvioi Kennelliiton pyynnöstä, onko aseen käytöstä, aseenkantoluvasta ja ampumisesta kokeissa tehdyssä valituksessa aineksia oikaisuvaatimukseen tekoon. Kanakoirakerho on esittänyt Kennellitolle kanakoirien metsästyskokeiden tuomariohjeisiin muutoksia, joissa täsmennetään juuri kokeeseen osallistuvien aseenkanto- ja metsästyslupiin sekä aseen käyttöön kokeessa liittyviä ohjeita.

Hallitus päätti, ettei asia aiheuta rotujärjestöltä muita toimenpiteitä. Tuomariohjeen muutos on hyväksytty Kennelliitossa (12.4.2019). Uudet ohjeet tulevat voimaan ennen syksyn koekautta ja niistä tiedotetaan erikseen

MM-kisat Serbiassa

Hallitus päätti käynnistää haun MM-kisajoukkueeseen ja sekä joukkueen johtajan etsinnän. Tavoitteena on, että joukkuetta johtamaan löytyisi henkilö joka on valmis ottamaan päävastuun käytännön asioiden järjestelystä ja madaltamaan näin kynnystä joukkueeseen liittymiseksi. Molemmista hauista tiedotetaan erikseen.

Viestinnän kehittäminen 

Hallitus keskusteli pitkään viestinnän kehittämistarpeesta. Jatkossa Hallitus tulee kertomaan kaikista jäsenistöä koskevista päätöksistään säännöllisesti kaikissa Kerhon tiedotuskanavissaan (Ekipage-lehti, nettisivu, Facebook). 

Kehittämistyötä jatketaan siten, että hallitus perusti työryhmän miettimään muun muassa sitä,  millainen rooli eri välineillä tiedotuksessa jatkossa on. Työryhmää johtaa Birgitta Vuorela, muuta jäsenet ovat Kirsi Tuominen (kerhon sihteeri), Katariina Roiha (webmaster/vuosikirja), Minna Kailajärvi (Ekipage-lehti), lisäksi mukaan tulee edustus jokaisesta jaoksesta.  

Muuta 

Esillä olivat myös tulevan kauden koejärjestelyt ja lintuistutukset. Kaikki kokeet on saatu anottua suunnitellusti, mutta tuomareilta toivotaan jatkossa aktiivisempaa osallistumista tehtäviin ilmoittautumisessa. Uusia koetoimitsijoita sen sijaan on saatu toimintaan mukaan.   

Kennelliiton valtuustoedustajana jatkaa Matti Juuti, varalle nimettiin Marikki Forell. Hallitus päätti, että jäsenluettelon julkaisemisesta vuosikirjassa luovutaan tietosuojasyistä. Päätettiin seuraavien kokousten aikataulusta alustavasti: 19.6., 4.8., 3.11.

Pöytäkirja löytyy kokonaisuudessaan täältä. LINKKI