Valitse sivu

OHJAAJALTA VAADITTAVAT EDELLYTYKSET KANAKOIRAKOKEISSA (kake, katu, kame)

Metsästyskortti

Ohjaajalla on kaikissa virallisissa kokeissa ja kilpailuissa, sekä kaikissa Kanakoirakerho-Hönshundssektionen Ry:n järjestämissä epävirallisissa kilpailuissa oltava suomalainen metsästyskortti.

Aseenkantolupa

Virallisissa kokeissa ja kilpailuissa ohjaaja ampuu aina itse. Laukaus on edellytys palkinnolle. Ohjaajalla on oltava voimassaoleva hallussapitolupa käyttämänsä tyyppiseen haulikkoon. Vaihtoehtoisesti, mikäli ohjaajalla ei ole voimassaolevaa hallussapitolupaa, mutta on taito käsitellä asetta turvallisesti, voi ohjaajalla olla mukana henkilö, joka valvoo aseen käyttöä aselain tarkoittamalla tavalla. Hallussapitoluvan puuttumisesta ja valvovan henkilön mukanaolosta on ilmoitettava tuomarille ennen ensimmäisen erän alkua.

Epäviralliset kilpailut

Epävirallisiin kilpailuihin, kuten rotumestaruusottelut ja Leidit Lakialla, voi osallistua henkilö, joka ei kanna asetta. Tällöin voi kuitenkin osallistua vain epäviralliseen kilpailuun, laatupalkintoa ei voida jakaa, eikä koiraa kirjata koepöytäkirjaan.

KANAKOIRAKERHON HALLITUS