Valitse sivu

Gordoninsetterin voimassa oleva PEVISA-ohjelma on hyväksytty Suomen Kennelliitossa 11/2003 ja 10.6.2008. PEVISA-ohjelmaa jatketaan muutettuna vuosille 2019–2023:
”Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B.
Pentujen vanhemmista vähintään toisen tulee olla rcd4-PRA ja CCA-geenitestien osalta vapaa (clear). Jos toinen vanhemmista on sekä rcd4-PRA että CCA geenitesteissä vapaa, toista vanhempaa ei ole välttämätöntä geenitestata.
Kliinisesti SLO -tautiin sairastuneita koiria ei saa käyttää jalostuksessa.
Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.”