Valitse sivu

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN 2018
Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:n vuosikokous pidetään lauantaina
3.3.2018 Lapualla, Vanhassa Paukussa, Kustaa Tiitun tie 1.

OHJELMA:
Roturingit klo 13.00 – 15.00
Vuosikokous klo 17.00
Juhlagaala ja illallinen klo 19.00

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Jukka Timonen ja Petri Törrönen sekä varajäsenet
Jarkko Mannersuo ja Pasi Lähdekorpi

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi:

Hallituksen esitys rahastosääntöjen uudistamisesta

Esitetään hyväksyttäväksi punaisten irlanninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelma (JTO).
JTO on etukäteen luettavissa osoitteessa www.kanakoirakerho.fi tai tilattavissa monisteena yhdistyksen 
sihteeriltä. Ohjelma on voimassa 1.1.2019 – 31.12.2023.
Haetaan punaisen irlanninsetterin PEVISA-ohjelmalle jatkoa 1.1.2019- 31.12.2023: Pentujen
vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran
tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasianaste B
tai indeksi 102 tai parempi. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 40
rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Esitetään hyväksyttäväksi Gordoninsettereiden jalostuksen tavoiteohjelma (JTO).
JTO on etukäteen luettavissa osoitteessa www.kanakoirakerho.fi tai tilattavissa monisteena yhdistyksen
sihteeriltä. Ohjelma on voimassa 1.1.2019 – 31.12.2023.
Haetaan gordoninsettereiden PEVISA-ohjelmalle jatkoa muutettuna 1.1.2019 – 31.12.2023:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Kuvaushetkellä
koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B.
Pentujen molemmista vanhemmista tulee olla rcd4-PRA ja CCA-geenitestintulos. Yhdistelmän
toinen osapuoli tulee olla geenitestin osalta vapaa (clear). Kliinisesti SLO -tautiin sairastuneita koiria
ei tule käyttää jalostuksessa. Koiralla ei saa pentueen rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä
jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Ruokailun järjestämiseksi pyydämme illalliselle osallistuvia ystävällisesti ilmoittautumaan
16.2.2018 mennessä sihteeri Jaakko Lehdolle sähköpostitse sihteeri.kanakoirakerho(ät)gmail.com

Tervetuloa roturinkeihin ja vuosikokoukseen!
Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry

Hallitus
******************************************************
KALLELSE TILL STADGEENLIGT ÅRSMÖTE
Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:s stadgeenliga årsmöte hålls lördagen den
3.3.2018 i Lappo på Vanha Paukku, Kustaa Tiitun tie 1.

PROGRAM:
Rasringarna kl. 13.00 – 15.00
Årsmöte kl. 17.00
Gala med middag kl. 19.00

På årsmötet behandlas i stadgan § 12 nämnda ärenden.
Styrelsemedlemmar i tur att avgå är Jukka Timonen och Petri Törrönen samt suppleanterna
Jarkko Mannersuo och Pasi Lähdekorpi.

På mötet behandlas utöver de stadgeenliga ärendena följande:

Styrelsens förslag till ändring av fond stadgar

Den röda irländska setterns avelsmålsättningsprogram framförs för godkännande.
Programmet kan läsas på förhand på adressen www.kanakoirakerho.fi, alternativt kan kopia
beställas av sekt
ionens sekreterare. Avelsprogrammet gäller under tiden 1.1.2019 – 31.12.2023.

Anhålls om fortsättning till den röda irländska setterns PEVISA-program för 1.1.2019 –
31.12.2023: Valparnas föräldrar bör före parning ha utlåtande angående höftledsröntgen. 
Vid tidpunkten för fotograferingen bör hunden vara 12 månader fyllda. Gränsvärdet för registrering
är höftledsdysplasi grad B eller index 102 eller bättre. Vid tidpunkten för valparnas registrering
bör hunden inte ha mera än 40 registrerade avkommor i Finland. Den sista valpkullen kan dock
registreras i sin helhet.

Gordon setterns avelsmålsättningsprogram framförs för godkännande.
Programmet kan läsas på förhand på adressen www.kanakoirakerho.fi, alternativt kan kopia
beställas av sektionens sekreterare. Avelsprogrammet gäller under tiden 1.1.2019 – 31.12.2023.

Anhålls om fortsättning till Gordon setterns PEVISA-program som ändrats för 1.1.2019 –
31.12.2023: Valparnas föräldrar bör före parning ha utlåtande angående höftledsröntgen.
Vid tidpunkten för fotograferingen bör hunden vara 12 månader fyllda. Gränsvärdet för registrering
är höftledsdysplasi grad B. Valparnas föräldrar bör före parning ha utlåtande angående
rcd4-PRA och CCA-gentest. En av föräldrarna bör ha resultat fri (clear) i gentestet.
Hundar med klinisk SLO sjukdomen får inte användas för avel. Vid tidpunkten för valparnas
registrering bör hunden inte ha mera än 25 registrerade avkommor i Finland. Den sista valpkullen
kan dock registreras i sin helhet.

De som önskar delta på middagen bedes vänligen anmäla sig senast 16.2.2018 till sekreterare
Jaakko Lehto, e-post sihteeri.kanakoirakerho(ät)gmail.com

Välkomna till rasringarna och årsmötet!
Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry

Styrelsen