Valitse sivu

Tässä muutokset, jotka on tehty kaikille roduille: linkki Kennelliton sivuille

  • E-lonkan numerointi on muutettu 5,5 -> 5,0 (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5).
  • Indeksien vertailujoukkoa on hieman rajattu ja sitä rajataan vähitellen lisää. Tähän asti indeksien keskitaso (100) määritettiin kaikkien vuodesta 1988 lähtien kuvattujen koirien keskitasosta, eli nykykoirienkin indeksit olivat verrannollisia koko kuvausjoukon keskitasoon. Kun halutaan, että keskitaso 100 kuvaa paremmin nykytasoa, täytyy vertailujoukoksi vaihtaa nykyiset eli viimeisen 11-12 vuoden aikana syntyneet koirat. Tämä tehdään vähitellen jokaisessa päivityksessä seuraavasti:
    • syyskuusta lähtien vertailujoukkona ovat vuoden 2000 jälkeen syntyneet koirat
    • lokakuusta lähtien vuoden 2001 jälkeen syntyneet koirat
    • ja niin edelleen, kunnes maaliskuusta 2018 lähtien vertailujoukkona ovat vuoden 2006 jälkeen syntyneet koirat.
    • tästä eteenpäin vertailujoukko liukuu aina tammikuun päivityksessä vuoden eteenpäin, eli tammikuussa 2019 vertailujoukko on vuoden 2007 jälkeen syntyneet koirat ja tammikuussa 2020 vuoden 2008 jälkeen syntyneet koirat, ja niin edelleen.

Vertailujoukon rajaaminen ei tarkoita, että aineistoa, josta varsinaiset indeksit lasketaan, rajattaisiin. Ainoastaan sitä joukkoa rajataan, josta keskiarvo = 100 lasketaan.

Yksittäisen koiran indeksi saattaa muuttua laskentaohjelman päivityksen myötä. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on päättänyt kokouksessaan 6/2016, että kasvattaja voi pentuetta rekisteröidessä pyytää rekisteröintiä käyttämään viimeistä, ennen ohjelman muutosta laskettua indeksiä 6 kk ajan. Tämä tarkoittaa, että kun päivitys tulee käyttöön syyskuussa, voi elokuun 2017 indeksiä käyttää siihen asti kunnes maaliskuun 2018 indeksit päivitetään. Rekisteröinnin PEVISA-tarkistus on kuitenkin tällöin tehtävä manuaalisesti, joten kasvattajan tulee ilmoittaa asiasta rekisteröintiin.

Myös periytymisasteita on päivitetty. Punaisen irlanninsetterin lonkkadysplasian periytymisaste on tällä hetkellä 0,45 (tuloksia on kertynyt 4390 koiralta). Periytymisasteen määritelmä: https://www.kennelliitto.fi/periytymisaste

Päivitysten lisäksi ohjelmaan on lisätty uusia rotuja, Kanakoirakerhon roduista gordoninsetteri. Gordonilla lonkkadysplasian periytymisaste on 0,50 ja tuloksia on kertynyt 659 koiralta