Valitse sivu

Kanakoirakerhon hallitus on esittänyt toukokuussa yhteispohjoismaiselle kennelliittojen yhteenliittymälle Nordisk Kennel Unionen (NKU) työryhmän perustamista. Työryhmän tehtävänä on selvittää, onko olemassa edellytyksiä tuottaa, ja millä ehdoin, yhteispohjoismaiset maaottelusäännöt brittiläisille kanakoirien metsästyskokeille. Pohjoismaiden kennelliittojen hyväksymien sääntöjen myötä voitaisiin voittajalle myöntää myös virallinen rekisteritodistukseen merkittävä titteli ”Pohjoismaiden voittaja”. 

Esityksen mukaan työryhmään nimetään kustakin maasta kennelliiton ja rotujärjestön hyväksymä edustaja. Tätä henkilöä ei luonnollisesti ole Suomessa vielä nimetty, koska esitystä työryhmän perustamisestakaan ei ole NKUn hallituksessa vielä käsitelty. Hallitus esittää nimettäväksi tehtävään ehdokkaan keskusteltuaan jaosten ja toimikuntien kanssa. Esityksessä edellytetään kennelliittojen huolehtivan syntyvistä kustannuksista. Tämän hetken tiedon mukaan NKUn hallitus kokoontuu syyskuussa. Tämän jälkeen edetään NKUn hallituksen päätöksen mukaisesti. Ohessa hallituksen tekemä esitys:

Arvoisa Nordisk Kennel Unionen hallitus!

Esitys

Suomen birttiläisten ja irlantilaisten pointterien ja setterien rotujärjestö, Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry, esittää NKUn hallitukselle työryhmän nimeämistä. Työryhmän tehtävänä olisi valmistella kaikille NKUn jäsenmaiden kennelliitoille yhteiset birttiläisten ja irlantilaisten pointterien ja setterien metsästyskokeiden maaottelukilpailusäännöt. Kunkin jäsenmaan kennelliitto vastaa syntyvistä kustannuksista osaltaan.

Kokoonpano

Kukin jäsenmaa nimeää maansa kennelliiton ja rotujärjestön/-jen kanssa yhdessä henkilön esitettyyn työryhmään edustamaan maansa kaikkia kohderyhmän kanakoirarotuja. Nimetty henkilö toimii tarvittaessa maassaan koollekutsujana saadakseen riittävät tiedot edustaakseen kaikkia kohderyhmän kanakoirarotuja. NKUn hallitus voi halutessaan nimetä myös työryhmään jäsenen. Työryhmä järjestäytyy itsenäisesti ja voi kutsua sihteerin työryhmän ulkopuolelta.

Perustelut esitykselle

Virallisten ja yhtenäisten kilpailusääntöjen puuttuminen estää voittajien titteleiden (Pohjoismaiden voittaja) saamisen. Sääntöjen puuttuminen aiheuttaa haasteita järjestäjälle ja lähes poikkeuksetta johtaa siihen, että maaottelut käydään eri säännöillä järjestäjämaasta riippuen. Yhtenäisten sääntöjen myötä osallistujille voitaisiin jakaa myös sertifikaatit sekä cacit. 

Yhtenäisten maaotteluita koskevien kilpailusääntöjen päättämisellä saavutetaan tilanne, jossa voittajat voivat virallisesti käyttää voittamaansa titteliä, jäsenmaiden kennelliitot voivat vahvistaa pohjoismaiden mestaruuskilpailut virallisiksi kilpailuiksi eikä järjestäjillä ole ylimääräisiä paineita kilpailusääntöjen laatimiseksi.

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry hallitus