Valitse sivu

Hallitus esitti vuosikokouksessa toimintasuunnitelmassa työryhmän perustamista, jonka tehtävänä on selvittää Suomessa käytössä olevien metsästyskoesääntöjen muutostarve. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja työryhmä on aloittanut työnsä. Paraikaa on käynnissä kysely tuomarikunnalle, jossa tiedustellaan ja kerätään näkökulmia muutostarpeista. Työryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Soini ja jäseninä Markku Juuti, Ahti Putaala, Juha Ronkainen ja Jarkko Mannersuo. Työryhmän tehtävänä on ensivaiheessa selvittää mahdolliset muutostarpeet ja niiden mahdollinen vaikutus sääntöihin. Kyselyn aikaraja on elokuun loppuun saakka. Laaja-alainen näkökulmien saaminen on perusedellytys muutostarpeen arvioinnissa. Tämänkaltaiset kehityshankkeet ovat aikaa vieviä ja tausta aineiston hankkimiseen on syytä varata riittävästi aikaa.