Valitse sivu

Kennelliitto aloittaa DNA-tutkimustulosten tallennuksen koiran tietoihin, josta ne tulevat näkyviin KoiraNet Jalostustietojärjestelmään. Englanninsetterin PEVISA-ohjeen vaatimus NCL ja rcd4-PRA statuksen tuntemisesta astuu voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2018  ensimmäisten rotujen joukossa ( Kennelliiton JTT:n päätös 14.2.2017 (2/2017).

Siirtymävaiheessa pentueet rekisteröidään normaalisti, vaikka Jalostustietojärjestelmässä ei ole vielä merkintää geenistatuksista, sillä olemassa olevien tietojen vienti jalostustietojärjestelmään vie vielä aikansa.

Pohjoismaiset testitulokset, jotka ovat näiden maiden vastaavissa tietojärjestelmissä hyväksytään ja ne saadaan Kennelliiton Jalostustietojärjestelmään myös. Rotujärjestöllä  on myös dokumenteilla varmistettuja tuloksia kotimaisista ja ne viedään rotujärjestön puolesta Kennelliton järjestelmään keskitetysti.

Periytymisen kautta terveeksi todettavien koirien osalta odotamme  Kennelliitolta lisäohjeistusta, koska asia koskee useampaa rotua. Siirtymävaiheessa rekisteröinnissä ei tule ongelmaa näidenkään koirien osalta.

Tärkeintä on, että tästä lähtien koiriansa testaavat hankkivat lähetteen testeihin Kennelliiton OMAKOIRA-järjestelmän kautta ennen testiin menoa ja testaavat koiransa vain Kennelliiton hyväksymissä laboratorioissa. Tällöin myös tulokset menevät suoraan Jalostustietojärjestelmään.