Valitse sivu

Tanskaan lokakuun lopussa (22.-24.10.) nimetyn MM -kisajoukkuueen valinnassa on eletty monia vaiheita.
Maaliskuussa hallituksen tekemä päätös järjestää karsintakoe ei saanut kannatusta harrastajajoukossa, koska
kilpailut olisi jouduttu pitämään aikaisintaan puintien salliessa syyskuussa. Tämä ajankohta olisi taas ollut monelle mahdottoman kiireinen
vapaapäivien järjestämiseksi. Karsintakokeen järjestämistä kenttäkokeena puolsi MM -kilpailujen koemuoto.
Hallitus teki näin ollen toukokuun kokouksessaan päätöksen, jossa haluttiin kartoittaa käyttövalion arvon omaavien ja päättyneellä koekaudella (2015 – 2016 kevät)
VOI1, VOI2 ja AVO1 koepalkinnon saaneet ekipaget ja heidän kiinnostus edustamaan maatamme Tanskaan.
Kartoitettujen harrastajien kiinnostus oli ennakoitua laimeampaa. Vain kolme ilmoittautunutta saatiin, josta
yksi ekipage joutui myöhemmin perumaan osallistumisensa. Joukkuetta on tämän jäkeen täydennetty ja kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:

Vilho Korteniemi pn Eva
Tero Soronen gsn Isabella
Aki Turkia puTurck
Henrik Standertskjöld-Nordenstam (joukkueenjohtaja), pn Tosca

Nimeämisen jälkeen on kahden valitun ekipagen osalta tullut jobin postia koirien terveyden osalta. Heidän osallistumisensa ei tällä hetkellä ole 100% varmaa!

Tilanteen ollessa kuvatunlainen pyydämme kaikkia MM-kisajoukkueeseen halukkaita ilmoittautumaan sähköpostitse
koepäällikkö Antti Keskikankaalle osoitteeseen antti.keskikangas@msk.fi. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi koiran nimi,
ja koemeriitit (koemuoto, palkinto, päivämäärä ja paikkakunta) ajan jaksolta 2014-2016. Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntai iltana 11.9.
Ilmoittautuneiden määrän ollessa suuri, tehdään valinta joukkue- ja varakoirista koemeriittien ja niiden saavuttamisajankohdan
tai tarvittaessa arvan perusteella.
Joukkue varakoirineen on ilmoitettava kilpailuun 24.9. mennessä.