Valitse sivu

Uusi PEVISA-ohjelma on astunut voimaan!

Pointtereille on hyväksytty pysyvä poikkeuslupa koskien ulkomaisten urosten ja ulkomaisten urosten tuontisperman jalostuskäyttöä kyynärkuvauksen rekisteröintiehtojen osalta. Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi PEVISA-ohjelma sisältää kyynärnivelten osalta kuvausehdon:

  • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuva- ja kyynärnivellausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Kyynärniveltutkimustulos aste 3 on hylkäävä (7.5 Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastainen jalostuskäyttö)

Näin ollen ulkomaisilta uroksilta ei vaadita kyynärnivellausuntoa. Poikkeuslupa koskee korkeintaan kahta pentuetta yhdellä ulkomaisella uroksella.

Lisäksi jälkeläismäärän raja-arvoa on laskettu 20:een yksilöön, kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään. Uusi ohjelma on voimassa 31.12.2020 saakka.