Valitse sivu

 

Englanninsettereille on hyväksytty pysyvä poikkeuslupa koskien ulkomaisten urosten ja ulkomaisten urosten tuontisperman jalostuskäyttöä kyynärkuvauksen rekisteröintiehtojen osalta. Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi PEVISA-ohjelma sisältää englanninsettereiden osalta kyynärnivelten kuvausehdon:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuva- ja kyynärnivellausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste B. Kyynärniveltutkimustulos aste 3 on hylkäävä (7.5 Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastainen jalostuskäyttö)
Näin ollen ulkomaisilta uroksilta ei vaadita kyynärnivellausuntoa. Poikkeuslupa koskee korkeintaan kahta pentuetta yhdellä ulkomaisella uroksella. Lisätietoja mm. täältä