Kanakoirakerho-Hönshundssektionen Databas

Det här är KKK-HHS databas för jaktprov, utställningsresultat, och veterinärdata av brittiska stående fågelhundar i Finland.
VÄLJ VAD VILL DU GÖRA
Anmälan till prov: Anmälan
Hundspecifik information: Hundar
Jämför hundar: Hundstatistik
Visa jaktprovresultat: Jaktprovresultat
Visa hälsoresultat: Hälsoresultat
Se mer detaljert information om hundestruktur: Information om hundestruktur
Visa utställningsresultat: Utställningsresultat
Visa rasspecifik statistik: t.ex. Jaktprovstatistik
Om servicen: Allmän information
Titlar 1991-2022: Titlar 1991-2022
Brister / upptäckta fel begärs att rapporteras: Matti Juuti (me.juutit@gmail.com)